It’s always male Krav Maga practitioners showing off their skills but women Krav Maga is for women too. Check this video of Motivational Krav Maga for women